ALEXANDRA RADULESCU – Profesor Engleza

Cariera mea pedagogică însumează 10 ani ca trainer de limbi străine și include experiență didactică cu elevi din ciclurile primare, gimnaziale și liceale, din România și UAE,  și adulți din  instituțiile de stat și private.

Cred cu tărie în predarea limbii engleze prin proiecte, jocuri de rol și imaginație.

If you can dream it, you can do it. – Walt Disney

To have another language is to possess a second soul. – Charlemagne

Logic will get you from A to Z; Imagination will get you everywhere.-Einstein

Instagram